Kostbaarhedenverzekering

Kostbaarhedenverzekering

Als u bijzonder waardevolle spullen (antiek, sieraden, kunst, muziekinstrumenten) of veel of dure elektronische apparatuur (tv, video, stereo, camera, pc, printer, enz.) bezit, is ook een kostbaarhedenverzekering geen overbodige luxe. Een inboedelverzekering dekt schade aan en/of diefstal van bijvoorbeeld sieraden immers maar tot 2.268 euro.

Ook hanteren veel inboedelverzekeraars een maximumuitkering bij schade aan of diefstal van elektronica. In grote steden bedraagt dit maximum bijvoorbeeld maar 2.268 euro. Een kostbaarhedenverzekering keert, in tegenstelling tot een inboedelverzekering, bovendien uit bij schade die buitenshuis gemaakt is.

Zo is diefstal van uw laptop in de trein niet gedekt door uw inboedelverzekering, maar wel door uw kostbaarhedenverzekering. De premie is afhankelijk van de verzekerde som (die u eens in de drie jaar vast moet stellen door middel van een voorcalculatie), de verzekeraar en de regio waarin u woont (premies voor grotestedenbewoners zijn hoger dan die voor plattelandbewoners).

Wanneer u maatregelen neemt om schade en/of diefstal te voorkomen, belonen een aantal verzekeraars dat met een premiekorting. Schade veroorzaakt door aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, overstromingen, kernenergie of molest (bijvoorbeeld oorlogsgeweld) is altijd uitgesloten van de dekking.

Ook keren sommige verzekeraars niet uit als de schade is ontstaan door gebreken in het voorwerp zelf of als de schade/diefstal te wijten kan zijn aan onzorgvuldigheid van de verzekerde. Laat u kostbaarheden dus niet open en bloot in uw auto liggen, dan worden ze na diefstal namelijk niet vergoed.
Hoeveel een verzekeraar uitkeert bij schade aan of diefstal van elektronische apparatuur is zeer variabel. Er zijn maatschappijen die de totaal verzekerde som uitkeren. Anderen keren de nieuwwaarde uit.

En weer anderen keren de dagwaarde, die zij berekenen op basis van hun eigen afschrijvingsregeling, uit. Ook zijn er maatschappijen die de feitelijke dagwaarde van het beschadigde of gestolen voorwerp uitkeren. Hier zitten grote verschillen tussen.

Lees daarom goed de polisvoorwaarden door, voor u uw handtekening zet. Let er ook op of de dekking wereldwijd is. In sommige gevallen wordt er namelijk alleen uitgekeerd wanneer de schade in Nederland gemaakt is.

Let er op dat u uw gestolen goederen niet te snel vervangt. Wanneer deze namelijk weer boven water komen nadat u uw schade-uitkering ontvangen heeft, kunt u verplicht worden uw eigen spullen terug te kopen van de verzekeringsmaatschappij!

De 3 meest gekozen verzekeraars waar u een kostbaarhedenverzekering kunt afsluiten